Stockholm: Hur kan vi göra Östersjöområdet säkrare?

Hur kan vi göra Östersjöområdet säkrare?

Seminarium  måndag den 16 januari kl. 18.00.

Samarbetsprogram och avtal om säkerhet har förbisetts efter kalla krigets slut.

Olika program måste startas, tekniska och inte minst de mänskliga – t ex vänortskontakter.

Talare: Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva och tidigare  statssekreterare i Försvarsdepartementet, Bengt Wentzel, ordf i Föreningen Örebro-Novgorod, Annika Lillemets, riksdagsledamot/MP

Moderator: Lars Ingelstam, professor emeritus, huvudsekr i Nato-utredningen, Kristna Freds.

Plats: Beskow-salen, ABF-huset, Sveavägen 41. ABF. Fri entré.Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig