Stockholm: hur påverkas Sveriges vapenexport av närmandet till Nato?

Tisdag den 28 mars kl. 18.00. Hur påverkas Sveriges vapenproduktion och vapenexport av ett närmande till Nato?

Sveriges vapenexport är omdebatterad och ifrågasatt. Hur kommer utvecklingen, tillverkningen och exporten av militär utrustning att påverkas av Sveriges allt närmare samarbete med NATO?

Talare: Linda Åkerström, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Pelle Sunvisson, lärare och ordf i FIB-Kulturfront. Moderator: Carl Schlyter, riksdagsledamot/MP. Arrangör: Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF), Svenska Freds- och Skiljedoms­före­ningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Stockholmskretsen. Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveavägen 41


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig