Stockholm: Kvinnokamp och klasskamp – ett inte alltid enkelt förhållande

Sociologen Eva Schmitz, som forskat om arbetarkvinnors kamp under 1900-talet diskuterar erfarenheterna av kvinnors fackliga kamp i ett genusperspektiv. Hon hämtar exempel från såväl arbetarrörelsens tidiga år som 1970-talets kvinnorörelse. Arrangör: ABF Stockholm och Rött forum. Plats ABF, Sveavägen 41.

 


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig