Stockholm: Lansering av Barometer 2018 och politikersamtal

15 maj, kl:13-15

Hur ska Sverige bidra till en hållbar utveckling globalt? Välkommen till lanseringen av 2018 års Barometerrapport och panelsamtal med representanter från riksdagen.

Redan 2003 enades alla riksdagspartier om Sveriges politik för global utveckling (PGU) som innebär att all politik ska bidra till en hållbar utveckling globalt. PGU är mer relevant än någonsin, och tillsammans med Agenda 2030 ställs krav på alla politikområden.

CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har sedan 2003 granskat genomförandet av PGU i våra Barometer-rapporter. Årets rapport följer upp politiken från 2016 till idag och ger rekommendationer om vägar framåt för en mer samstämmig politik för hållbar utveckling. Ett särskilt fokus ligger på hur PGU-arbetet bidrar till genomförandet av Agenda 2030 med de 17 Globala målen för hållbar utveckling.

De tematiska kapitlen är: Mänsklig säkerhet och förebyggande av konflikt, Skatteflykt, Migration, Jordbruk, livsmedelssystem och handel, Klimat, Företagande och mänskliga rättigheter samt Sociala trygghetssystem.

Seminariet är gratis och anmälan görs via eventbrite.

PROGRAM
13.00 Presentation av rapporten, av representanter från organisationer bakom rapporten
13.30 Panelsamtal: Övergripande samt Företagande och mänskliga rättigheter, skatteflykt och livsmedelsystem, medverkande:
– Kenneth G Forslund (S) Utrikesutskottet
– Kristina Yngwe (C) Miljö- och jordbruksutskottet
– Maria Weimer (L) Näringsutskottet
– Hans Rothenberg (M) Näringsutskotteet

14.20 Paus med fairtrade-godis
14.30-15.00 Panelsamtal: Migration

Seminariet sänds live här.

Välkommen!

Här hittar du Facebookeventet.


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig