Stockholm: MR-dagarna – Suffocating the movement – Shrinking space for women’s rights

Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun, deltar i Kvinna till Kvinnas seminarium på MR-dagarna.

Programbeskrivning

En stark feministisk rörelse är den enskilt viktigaste faktorn för att förbättra kvinnors rättigheter. I många länder har kvinnorättsorganisationers utrymme minskat drastiskt. Det krympande utrymmet för organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter har blivit politisk verklighet för det civila samhällets organisationer globalt. Kvinnorättsförsvarare drabbas hårt – de blir hotade, sexuellt trakasserade och uteslutna.

Välkomna till ett samtal där vi introducerar de viktigaste resultaten från Kvinna till Kvinnas rapport ”Suffocating the movement Shrinking space for women’s rights”, som bygger på enkätsvar från 123 kvinnorättsförsvarare från 32 länder. Samtalet följs av en diskussion med framstående kvinnorättsförsvarare.

Samtalet hålls på engelska.

Moderator:
Marika Griehsel, journalist

I panelen:
Shahla Ismayil, Azerbaijan
Elizabeth Ncube, Zimbabwe
Sylvie Ndongmo, Cameroon
Eva Zillén, Kvinna till Kvinna

Plats: MR-dagarna, Stockholmsmässan
Lokal: C8
Tid: 17 november kl 14.30-15.30

Facebookevent


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig