Stockholm: Östersjön – Fredens hav? Säkerhet och samarbete för fred kring Östersjön

Östersjön – Fredens hav? Säkerhet och samarbete för fred kring Östersjön
I centrum för detta seminarium står Östersjön ur olika perspektiv.
Ulla Klötzer kommer att informera om det upprop för Östersjöns framtid
som representanter för freds- och miljörörelser i Finland och Sverige
har formulerat. Uppropet ska förhoppningsvis skapa debatt om de hot –
militära och miljöförorenande – som är uppenbara och akuta. Hennes
budskap är att vi måste samarbeta för att Östersjön ska förbli ett
fredens hav.

Kirsti Kolthoff talar om att mellanmänskliga vänskapsband måste
stärkas för att öka demokratin i Östersjöländerna, om att bygga fred,
stärka solidaritet och mänskliga rättigheter genom samarbete mellan
kvinnor i Östersjöländerna.

Medverkande:
Ulla Klötzer, aktiv inom Kvinnor för Fred och Kvinnor Mot Atomkraft i Finland
Kirsti Kolthoff, Östersjöfred – Women’s Baltic Peacebuildning
Initiative och IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och
Frihet,Uppsala

Moderator:
Benita Eklund, journalist på Nyhetsmagasinet Syre
Tisdag den 20 februari kl 18
Lokal: Palmesalen, ABF-huset
Fri entré


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig