Stockholm: ska utländsk militär öva i Sverige?

Lördag den 25 februari, kl 10-14. Ska främmande militära makter öva i bl a Norrbotten, Göteborgs skärgård och över Vättern, varför?

En större övning, Aurora 17, planeras att äga rum under september i år. Då kommer värdlandsavtalet för samverkan med NATO för första gången att tillämpas i stor skala. Är det rätt väg att gå? Regelbundna samtal måste föras mellan länder och speciellt runt Östersjön – det gör Finland och Ryssland redan idag. Visumfrihet bör också gradvis etableras. Program för ungdoms­kontakter mellan länderna måste utvecklas.

Talare: Lilian Mikelsson, styrelsemedlem i Same Atnam och renägare, Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred och fd riksdagsledamot, ordf Lisa Lennartsson och styrelseledamot Rune Olsson, Aktion Rädda Vättern, Pelle Sunvisson, lärare och ordf i FIB-Kulturfront. Moderator: Gunnar Lassinantti, ABF. Arrangör: Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Stockholmskretsen. Plats: Beskow-salen, ABF-huset, Sveavägen 41.


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig