STOCKHOLM: Studiecirkel; regeringens proposition om Värdlandsavtalet

Den 9 maj kl 18.00 kommer vi behandla regeringens proposition om Värdlandsavtalet. Den kan även beställas från riksdagen. Proposition 2015/16:152 heter den.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/proposition-201516152/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Samforstandsavtal-om-vardlands_H303152/

Plats: Norrtullsgatan 45, 1 tr

Alla är välkomna!


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig