Stockholm: Vi äro tusenden, samtal

Familj, jobb, byråkrati och en eld som aldrig slocknar. Tre generationers lösningar, misstag och förslag till framtiden. Ett samtal av och med 90-talisten Mir, 60-talisten Li och 40-talisten Kerstin Grebäck.

Mir, Li och Kerstin är tre av de tusentals kvinnor som arbetat och arbetar för freden. I generation efter generation har kampen först för allas lika värde.

Varje generation har haft sin lösning, sin kamp och sina hinder. Även om varje dotter som föds tar stafettpinnen från de som sprungit tidigare verkar det i flera frågor bara gå runt, runt, runt.

Världen går framåt, ibland. Men nu, när världsledare kan förminska och förnedra kvinnor helt öppet på twitter, när krigen krigen aldrig tycks minska, när murarna växer runt Europa… då är det dags. Dags att verkligen sätta sig ned och fundera på vad det är vi har vi lärt oss. Vad tar vi med oss? Vad borde vi göra annorlunda? Och hur hänger allt det här ihop med livet?

Datum: 21 mars
Tid: 19.00-20.30
Plats: Kulturrummet Vallentuna kulturhus

Läs mer om evenemanget här.


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig