Växjö: Studiecirkel – (o)rättfärdiga krig

Välkomna till höstens fortsättning av vår studiecirkel på temat Fred på Jorden.

En del av er har redan studiematerialet med samma titel som vi använder i vår cirkel. Ni som inte deltagit tidigare men som kommer med i cirkeln i höst, kommer att få studiematerialet som en pdf-fil eller i tryckt version. Det går bra att delta i höstens träffar även om en inte har varit med på de träffar vi hade i våras. Nya deltagare är varmt välkomna! Studiematerialet fokuserar på 5 teman:

1. Feminism
2. Säkerhet
3. Militarism
4. (O)rättfärdiga krig
5. Ickevåld och andra lösningar

Till några av träffarna bjuder vi in någon som kan berätta lite mer om och gå djupare in i respektive tema.
Varje sammankomst fokuserar på ett tema. Vi kan förbereda oss genom att läsa en helt kort text ur studiematerialet, men också genom andra källor. Studiematerialet vi ska använda har en hel del tips om intressant material vi kan komplettera med.

Under våren har vi haft tre träffar: en planeringsträff, en träff om militarism och en om feminism. Därutöver gjorde vi en resa tillsammans till en av våra tidiga svenska kvinno- och fredsaktivister  Ellen Keys hem i Strand vid Vättern. Det var en jättetrevlig och lärorik resa. Vi fick en fin guidning om Ellen Key. Vi  hade också förberett oss genom att läsa gamla artiklar dels skrivna av Ellen Key, dels skrivna om henne publicerade  i tidningen Idun från 1910-1916.

Under hösten kommer vi att ha tre eller flera träffar: om civil olydnad och ickevåld, orättfärdiga krig och om säkerhet.

1. Vi börjar den 2 oktober då vi ska prata kring temat civil olydnad och ickevåld. Då kommer två kvinnor från gruppen vardagens civilkurage till oss för att berätta om och visa oss om hur de arbetar i ett projekt om just vardagligt civilkurage.

2. Nästa träff blir den 18 oktober då vi planerar att ha studiemöte om orättfärdiga krig. Anders Nilsson fredsforskare kommer till oss och berättar.

3. I november, datum ännu inte fastställt, kommer vi att ha en studieträff om säkerhetsfrågor. Utifrån IKFFs perspektiv handlar det inte bara om militär säkerhet utan om det bredare begreppet säkerhet, som också innefattar social, ekologisk och ekonomisk säkerhet. Vi vill i samband med det också lära oss mer om vad myndigheten för samhällets skydd och beredskap (MSB) arbetar med i Sverige.

Varje studiemöte börjar kl 18 och vi träffas på Slånbäret, Lillestadsvägen 99, Växjö.


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig