« »

Barometer 2016

2016-05-02

Barometer 2016 granskar Sveriges genomförande av Politik för global utveckling (PGU). Bakom rapporten, som samordnas av CONCORD Sverige, står 21 organisationer som analyserar och ger rekommendationer för genomförandet av PGU på områdena säkerhet, migration, skatteflykt, klimat, företag och mänskliga rättigheter samt handel och investeringar.

Barometer 2016 visar att regeringen tagit flera viktiga steg som berett väg för en mer ambitiös hantering av PGU. En av regeringens största utmaningar är de mål- och intressekonflikter mellan politikområden som står i vägen för en samstämmig politik. Dessa bör regeringen identifiera och redovisa öppet hur den hanterar, i syfte att möjliggöra ansvarsutkrävande.

Ladda ner repporten.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig