« »

Creating an International Gender and Peace Agenda

2016-02-15

Creating an International Gender and Peace Agenda: Transnational Companies, Weapons and Violence Against Women. Extraterritorial Obligations of Sweden under CEDAW Shadow Report to CEDAW 63rd Session. I februari granskas Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om kvinnors rättigheter (CEDAW). IKFF har till granskningen lämnat in en skuggrapport till regeringen och FN där vi kritiserar Sverige på följande områden: svensk vapenexport och dess konsekvenser för könsrelaterat våld,  implementeringen av agendan för kvinnor, fred och säkerhet, samt svenska transnationella företags agerande i textilindustrin i Bangladesh.

Ladda ner rapporten (på engelska).

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig