« »

Diskussionsmaterial för Agenda 2030

2018-01-09

Från och med 1 januari 2016 fungerar målen i Agenda 2030 som en övergripande inriktning för det internationella samfundets arbete för hållbar utveckling. Målet med detta underlag är att öka deltagandet och kunskapen för IKFF:s medlemmar kring Sveriges genomförande av Agenda 2030 och nystarten för Politik för Global Utveckling (PGU), med särskilt fokus på mål 5 om jämställdhet och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

I detta PM redogör vi för vad Agenda 2030 är, hur processen har sett ut internationellt och nationellt samt berättar om målen som särskilt berör vårt arbete. Slutligen har vi tagit fram ett antal diskussionsfrågor för den som vill fördjupa sig i ämnet och arbeta med Agenda 2030 på lokal nivå.

Ladda ner Diskussionsmaterial för Agenda 2030.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig