« »

Förbjud kärnvapen

2018-01-10

2017 antog 122 stater i FN ett rättsligt bindande avtal som förbjuder kärnvapen. Avtalet träder i kraft när 50 stater har ratificerat förbudet. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) tilldelades 2017 års Nobels fredspris för  sitt arbete med att uppmärksamma kärnvapens humanitära konsekvenser och sina banbrytande insatser för att uppnå ett förbud mot kärnvapen i FN.

ICAN är en koalition av 468 organisationer i 101 länder över hela världen som arbetar för att förbjuda kärnvapen. IKFF driver, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, ICAN i Sverige.

Ladda ned Förbjud kärnvapen här.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig