« »

Förbjud kärnvapen

2017-05-16

Majoriteten av staterna i FN:s generalförsamling beslutade 2016 att inleda förhandlingar under 2017 om ett rättsligt bindande avtal som förbjuder kärnvapen och leder till dess eliminering. Förhandlingar kommer att äga rum sommaren 2017 i New York.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) är en koalition av 440 organisationer i 100 länder över hela världen som arbetar för att förbjuda kärnvapen. IKFF driver, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, ICAN i Sverige.

Ladda ner Förbjud Kärnvapen

TAGS →
 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig