« »

Grejen med demokratiskt utrymme

2020-04-24

Det senaste årtiondet har icke-demokratiska krafter återigen fått allt mer inflytande i många länder och allt fler auktoritära ledare har tagit makten. Ofta sker förskjutningar i ett samhälle stegvis. Detta gör att det inte alltid lätt att urskilja vad som ingår i ett krympande demokratiskt utrymme. Ofta utnyttjar stater kriser för att stifta nya lagar som inskränker grundläggande rättigheter, det har exempelvis synliggjorts i hanteringen av Covid-19. Genom att lära sig mer om detta fenomen kan det bli lättare att upptäcka när utrymmet krymper.

Ladda ned Grejen med demokratiskt utrymme här.
Innehåller diskussionsfrågor.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig