»

Grejen med humanitär nedrustning

2015-07-07

En vanlig uppfattning är att ju fler och mer effektiva vapen staten har desto bättre blir säkerheten. Ett humanitärt nedrustningsperspektiv sätter istället mänsklig säkerhet i fokus och visar på vapnens faktiska negativa effekter på människor och deras liv.

Ladda ner Grejen med humanitär nedrustning

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig