« »

Grejen med konfliktförebyggande

2018-04-18

Du ser att en gnista från eldstaden landar på mattan. Det börjar glöda. Vad gör du? Du ser antagligen snabbt till att släcka den innan mattan fattar eld. Du sitter inte och väntar tills hela huset står i lågor innan du agerar. Ett litet hål på mattan är att föredra över att huset blir en hög med aska. Dagen efter köper du kanske ett brandskydd och flyttar bort material från eldstaden för att undvika att en liknande situation inträffar igen. På samma sätt måste vi tänka kring väpnade konflikter.

Grejen med konflikförebyggande är ett material som går igenom vad konfliktförebyggande innebär, hur arbetet kan se ut, kvinnors deltagande i fredsbyggande, civilsamhällets roll samt ger exempel på metoder och verktyg för att förebygga, hantera och lösa konflikter. I centrum står människors säkerhet och vetskapen om att väpnade konflikter kan förebyggas.

Ladda ner Grejen med konflikförebyggande

Ladda ner diskussionsfrågor till Grejen med konfliktförebyggande

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig