« »

Grejen med små & lätta vapen

2016-07-11

Varje dag utsätts människor över hela världen för väpnat våld som begås med så kallade små och lätta vapen. Nedrustning och bättre vapenkontroll är en förutsättning för att förebygga konflikter, bygga hållbar fred och uppnå jämlikhet då små och lätta vapen ofta sprids utan kontroll vilket leder till död och lidande och hindrar utveckling.

I denna publikation belyser vi några av de problem som är kopplade till såväl civil som militär och polisiär användning av små och lätta vapen. Vi ger även exempel på hur små och lätta vapen kan förstås och hanteras ur ett genusperspektiv.

Ladda ner Grejen med små & lätta vapen

Ladda ner publikationen på franska: Les armes légères et de petit calibre (ALPC)

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig