« »

Kvinnor, fred och säkerhet – så kan Sverige driva en mer inkluderande och progressiv politik

2021-06-11

FN:s resolution 1325 handlar inte om att göra krig jämställda eller säkrare för kvinnor, utan syftar till en transformativ förändring. Resolutionen är en fredsresolution som handlar om att världen behöver ett jämställt konfliktförebyggande arbete för hållbar fred och säkerhet.

I denna policy lyfter vi fram och diskuterar de delar av Sveriges nationella handlingsplan för agendan för kvinnor, fred och säkerhet och Sveriges arbete, som IKFF anser viktigast att utveckla. Sverige är en viktig global aktör för agendan och bidrar på många sätt mycket positivt till arbetet. För att kunna vara en ledare är det viktigt att Sverige kontinuerligt utvärderar och förbättrar sitt arbete.

Ladda ner Kvinnor, fred och säkerhet – så kan Sverige driva en mer inkluderande och progressiv politik

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig