« »

Stop killer robots – Hur Sverige kan driva ett effektivt förbud mot autonoma vapen

2020-09-08

Användningen av artificiell intelligens (AI) är på stark uppgång inom försvarsindustrin. Det innebär att det inom en inte alltför avlägsen framtid finns en stor risk att helt autonoma vapen, även kallade ”killer robots”, kommer att utvecklas och användas. Sådana vapen, som har autonomi i kritiska funktioner, skulle på egen hand kunna välja ut mål och attackera utan någon form av mänsklig inblandning.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en del av den globala kampanjen Campaign to Stop Killer Robots som består av en koalition av 160 civilsamhällesorganisationer från 65 länder. Målet för kampanjen är att ett så kallat förebyggande förbud ska förhandlas fram, med syfte att stoppa utvecklingen. I denna rapport går vi igenom frågan utifrån olika perspektiv och beskriver hur Sverige kan arbeta för ett förbud.

Ladda ner Stop killer robots – Hur Sverige kan driva ett effektivt förbud mot autonoma vapen (uppdaterad 2021)

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig