« »

Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

2018-05-22

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. De här exemplen finns med i denna rapport om de ökade hoten mot demokratins försvarare. I rapporten föreslås politiska åtgärder för att vända situationen. Det är Sveriges ansvar att driva på så att EU och medlemsstaterna lever upp till sina åtaganden och skyddar de som försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.

Demokratins tillbakagång slår hårt mot kvinnors rättigheter och jämställdhet globalt. Rapporten rekommenderar bland annat att Sverige ökar sitt ekonomiska stöd till underfinansierade organisationer som drabbas av den negativa utvecklingen, inte minst de som drivs av kvinnor och hbtqi-personer.

CONCORD Sverige är en plattformsorganisation som samlar 62 organisationer. Tillsammans arbetar organisationerna för en politik som gör världen bättre. 18 medlemmar inom arbetsgruppen för civic space har ansvarat för att ta fram rapporten ”Tag plats”.

Ladda ner Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

Summary in English

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig