« »

Tag plats!

2021-10-20

Det demokratiska samhället hotas och civilsamhällets utrymme inskränks i allt fler länder. Auktoritära krafter och makthavare som vill göra det svårare för civilsamhällets aktörer att verka självständigt och driva förändring vinner mark. Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och klimat får svårare att organisera sig. De som redan lever under förtryck och diskriminering trycks tillbaka allt hårdare. Begränsningarna av civilsamhällets handlingsutrymme utgör ett brott mot mänskliga rättigheter och demokratiska principer, samtidigt som de omöjliggör uppfyllandet av Agenda 2030.

I den här rapporten uppdaterar vi vår analys och våra rekommendationer från Tag plats! som publicerades första gången 2018.

Ladda ner Tag plats! 2021

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig