« »

Världen i politiken – En kartläggning av partiernas politik i internationella frågor

2018-06-11

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss. Klimatförändringar, konflikter och hoten mot demokratier är några av många exempel på globala utvecklingsfrågor som partierna i Sverige måste hantera. Kartläggningen visar att partierna inte prioriterar dessa frågor. Inom flera områden saknar de en konkret politik för att bemöta de kriser och utmaningar som världen står inför.

Denna granskning, genomförd av CONCORD Sverige, har kartlagt vad de politiska partierna vill i de frågor som är viktiga för en rättvis och hållbar global utveckling. Den synliggör skiljelinjer och pekar på var det finns behov av att utveckla skarpare politiska förslag.

Ladda ner Världen i politiken – En kartläggning av partiernas politik i internationella frågor

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig