« »

Verksamhetsberättelse 2020

2021-04-21

2020 skulle bli ett globalt jubileumsår för jämställdheten. 20 år med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, och 25 år med Pekingplattformen var milstolpar som skulle firas. Istället ställdes vi inför en global pandemi som riskerar att rasera decennier av arbete runt om i världen. För civilsamhället har utmaningarna varit omfattande. Mötesfriheten har kraftigt begränsats och förtyckande regimer har använt krisen som en förevändning för att inskränka mänskliga rättigheter. För oss, precis som för andra, fick verksamheten anpassas. Samtidigt har vårt arbete fortsatts och stärkts under året.

Ladda ner IKFF:s verksamhetsberättelse 2020

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig