Bidragen dras in – men den feministiska fredsrörelsen växer - IKFF
Hem » IKFF » Bidragen dras in – men den feministiska fredsrörelsen växer

Bidragen dras in – men den feministiska fredsrörelsen växer

En sommarhälsning från IKFF:s ordförande Desirée Sterner.

Skolavslutning, blomsterbuketter och jordgubbar. Bombade skolor, amerikanska militärbaser i Sverige och svält. Trots att vi befinner oss i årets ljusaste tid är det svårt att se något för allt mörker. Världens står i brand och det som sker i krigszoner som Gaza, Ukraina och Sudan får vi inte glömma. Vi måste fortsätta prata om fredliga lösningar på konflikterna för vi vet att det går att lösa konflikter på fredliga sätt. Det går med medling och diplomati, med nedrustning och antimilitarism, och med fokus på fred och frihet. Det ser mörkt ut, men det behöver inte göra det. Det krävs mod för att få slut på krig och vi måste fortsätta arbetet för det.  

Riksdagens beslut att rösta igenom det omdiskuterade DCA-avtalet kastar en mörk skugga över oss. Bristen på jämställdhetsanalys, ett långsiktigt perspektiv och svar på brinnande frågor om ansvarsfrihet för amerikanska soldater samt kärnvapen på svensk mark är högst alarmerande. Vi måste, och kommer, fortsätta granska hur avtalets implementering påverkar jämställdhet, kvinnors säkerhet och rättigheter i Sverige.  

Bidrag dras in och Fred och Frihet nedläggningshotad  

Mörkret är även påtagligt för vår organisation. Bidrag efter bidrag har dragits in och pengar som skulle ha gått till att stärka våra systersektioner i Colombia, Zimbabwe, Kamerun och Demokratiska Republiken Kongo har dragits in. Vårt kansli med experter på nedrustning, antimilitarism och kvinnor, fred och säkerhet har halverats och riskerar att försvinna helt till nästa år. Vår tidskrift Fred och Frihet som har getts ut sedan slutet av 1930-talet och informerat om grundorsaker till krig och väpnad våld som fredliga och feministiska lösningar hotas med nedläggningen.  

Samtidigt ökar våra medlemsantal och många som läser det här är nya medlemmar. Välkomna! Det är en fantastisk ljuspunkt att vi blir fler som hittar hem i vår feministiska fredsrörelse. Fler som har tröttnat på krigshetsen i samhället och som vill göra något. Som ser att det finns fredliga lösningar på konflikter och har tagit steget att bli medlemmar. Som vill vara en del av vårt feministiska fredsarbete och inte låta krigshetsen vinna. Att vara medlem i IKFF är att ta ställning för fred, frihet och feminism, och det ska vi vara stolta över. 

Fredsrörelsen växer – ditt medlemskap är avgörande  

För att vi ska kunna bedriva vårt feministiska fredsarbete måste vi kunna finansiera vårt feministiska fredsarbete. De senaste åren visar att vi inte kan förlita oss på bidrag från regeringen och vi måste därför fortsätta insamlingsarbete. När vi får in gåvor och donationer ger det oss frihet och möjlighet att göra insatser där det behövs. Det kan handla om aktioner, informationsarbete eller stöd till våra systersektioner.  

Det enda ljuset i mörkret är att vi växer som organisation. Solidaritet och gemenskap gör att svåra tider går att härda igenom. Du som medlem spelar roll. Ditt medlemskap spelar roll. Ditt engagemang spelar roll. IKFF är sina medlemmar och om det är något vi har sett det senaste året är det att vi är många. Vi är modiga och vi ger oss inte. Tillsammans tar vi oss ut ur mörkret. 

Desirée Sterner  
Ordförande för IKFF 

Relaterade artiklar