Internationellt samarbete - IKFF
Hem » Vårt arbete » Internationellt samarbete

Fredsarbete över gränserna är en självklarhet för IKFF. Vi är del av en global rörelse, med sektioner i över 50 länder i världen och med internationella sekretariat i Genève och New York. Tillsammans bygger vi kunskap, analyser och strategier för vår gemensamma vision om feministisk fred.

Inom IKFF Sverige samarbetar vi nära våra systersektioner i bland annat Colombia, DR Kongo, Kamerun och Zimbabwe. Våra systersektioner arbetar, liksom IKFF Sverige, med att stärka kvinnors rättigheter och deltagande i samhället, bidra med genusperspektiv i det säkerhetspolitiska samtalet, arbeta konfliktförebyggande och driva på för nedrustning. Ett exempel är det framgångsrika konfliktförebyggande arbetet med Women’s Situation Room, som både IKFF Kamerun och IKFF Nigeria arbetat med, för att förebygga våld i samband med val och öka kvinnors politiska deltagande.

Inom våra samarbeten utbyter vi erfarenheter, expertis och analyser och bygger gemensam kunskap. Detta bland annat inom tematiska områden som klimat och militarism, mördarrobotar, eller kvinnor, fred och säkerhetsagendan. En viktig del av IKFF Sveriges informationsspridning och påverkansarbete gentemot beslutsfattare grundar sig på expertis analyser från våra systersektioner. Vi driver också gemensamma projekt, inom vilka IKFF Sverige förmedlar flexibel finansiering och tekniskt stöd, samt skapar mötesplatser för ömsesidigt lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Lär dig mer

Att bli en global feministisk fredsrörelse

2011 inledde IKFF Sverige ett första trevande samarbete med de enda två IKFF-sektionerna som då fanns i regionen, Nigeria och Demokratiska republiken Kongo. Några år senare anslöt Kamerun och Ghana. Idag 2019, finns nationella sektioner och grupper i 18 länder i regionen och ett regionalt nätverk av kvinnliga fredsaktivister bemöter tillsammans utmaningar och hittar lösningar på problem som inte känner några gränser.

Detta är en del av vår Impact Report som vi publicerade år 2020.

Ladda ner Att bli en global feministisk rörelse

Global feminist cooperation during a pandemic

Last year, the Beijing Platform for Action turned 25 years and it was 20 years since the United Nations Security Council Resolution 1325 was adopted. But instead of a global anniversary for gender equality, we saw a backlash for women’s rights and global security. In the light of global rearmament contributing to increased tension, anti-feminist movements growing stronger, the democratic space shrinking, and threats to women’s activists rising, we stress the importance of human security, conflict prevention, and a progressive realization of the agenda for women, peace and security.

This report has sprung from the annual WILPF Africa regional conference in 2020 and gives some examples of the work done in the region. It also contains the statement conducted by 18 WILPF Sections and Groups on common challenges, critical areas for change, and ways forward.

Ladda ner Global feminist cooperation during a pandemic

Mobilising for sustainable peace

The objective of this report is to summarise the information that the women’s rights activists shared and the conclusions that were drawn during the two WILPF African Regional Meetings that were held in 2017. It will also describe the joint work that the African Sections and Groups do at regional, national and local level to end war and injustice and replace it with peace and gender equality. This report also aims to shed light on the challenges that arise along the road towards peace.

Ladda ner Mobilising for sustainable peace

Gränslös fred – regionalt samarbete i Afrika

Under de senaste åren har ett samarbete byggts mellan IKFF i Nigeria, DR Kongo, Kamerun, Ghana och Sverige. Många av utmaningarna i Väst- och Centralafrika, där de festa IKFF-sektionerna verkar, är regionala och kräver regionala lösningar. Vapenspridning, människor som flyr över gränser undan allt mer regionaliserade konflikter samt korruption är bara några exempel på frågor som inte kan bemötas isolerat inom nationella gränser.

I den här rapporten berättar vi om det regionala samarbetet med utgångspunkt i en konferens som vi arrangerade i Kapstaden, Sydafrika, april år 2014.

Ladda ner rapporten på svenska.

Läs mer