Publikationer - IKFF
Hem » Publikationer

The game changer – how a feminist foreign policy could transform societies

Rapporten är baserad på åtta års erfarenhet av Sveriges feministiska utrikespolitik och är framtagen inom CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp. Rapporten lyfter sex förhållningssätt som vi anser måste tillämpas för att en utrikes- och utvecklingspolitik ska vara feministisk och därmed bidra till verklig förändring.

En feministisk utrikespolitik måste ha som ambition att förändra världen – den måste vara transformativ. Den behöver vara normbrytande, intersektionell och rättighetsbaserad. Den måste genomsyra alla utrikespolitiska områden och den måste låta lokala organisationer leda. Från år 2023.

Ge plats! En guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället

Guiden ska fungera som ett stöd till ambassader i deras relationsbygge med lokala civilsamhällesorganisationer, och innehåller konkreta tips för att genomföra inkluderande, säkra och meningsfulla möten, såväl fysiska som digitala. Vi vill också uppmana utrikesdepartementet att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner för utlandsmyndigheternas relationer med lokala civilsamhällen – och säkerställa att dessa efterlevs.

Publikationen har tagits fram av medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme. Från år 2022.

Så här fungerar FN:s förbud mot kärnvapen

Kärnvapen har alltid varit omoraliska. I och med att FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) trädde i kraft den 22 januari 2021, är de nu också olagliga enligt internationell rätt. Konventionen är det första globala avtal som kategoriskt förbjuder kärnvapen, det mest destruktiva och omänskliga vapen som någonsin skapats. Det är också det första avtal som skapar ett ramverk för att uppnå en fullständig och verifierbar nedrustning av kärnvapen, och som inkluderar stöd till kärnvapenöverlevare.

Men hur fungerar förbudet egentligen och vad är förbjudet? Det kan du läsa mer om i denna publikation. Från år 2022.

Fred på jorden

Den här skriften är därför tänkt som en uppmuntran till dig som är feminist eller kanske bara nyfiken. Här vill vi ge dig perspektiv och argument för att du ska våga diskutera fred, krig, militarism och lösningar med dina vänner, grannar, arbetskollegor och kanske till och med människor på stan!

Publikationen tar upp feminism, säkerhet, militarism, (o)rättfärdiga krig samt ickevåld och andra lösningar. Från år 2016.

Militarisering, miljö och klimat – röster från en feministisk motståndsrörelse

I denna publikation lyfter vi personliga berättelser från människor i Sverige och världen som på olika sätt påverkas av militarisering, miljöförstöring och klimatförändringar. Vi lyfter hur militärens flygövningar sker så lågt att samtal måste pausas, hur dammbyggen påverkar matsäkerheten för ett helt land, hur granater som släpps under försvarsövningar i Vättern låter så högt att det känns i kroppen, och hur militarisering av gränsområden leder till tvångsförflyttning av människor där jordbruksmark omvandlas till cementdjungel.

Vi lyfter också det personliga engagemanget för fred, nedrustning och social och ekologisk rättvisa, med röster som berättar om fredliga upprop och demonstrationer, som kännetecknas av samarbete, dialog och motståndskraft. Från år 2022.

Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

Det demokratiska samhället hotas och civilsamhällets utrymme inskränks i allt fler länder. Auktoritära krafter och makthavare som vill göra det svårare för civilsamhällets aktörer att verka självständigt och driva förändring vinner mark. Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och klimat får svårare att organisera sig. De som redan lever under förtryck och diskriminering trycks tillbaka allt hårdare. Begränsningarna av civilsamhällets handlingsutrymme utgör ett brott mot mänskliga rättigheter och demokratiska principer, samtidigt som de omöjliggör uppfyllandet av Agenda 2030.

I den här rapporten från år 2021 uppdaterar vi vår analys och våra rekommendationer från Tag plats! som publicerades första gången 2018.

Global feminist cooperation during a pandemic – WILPF African regional conference 2020

Last year, the Beijing Platform for Action turned 25 years and it was 20 years since the United Nations Security Council Resolution 1325 was adopted. But instead of a global anniversary for gender equality, we saw a backlash for women’s rights and global security. In the light of global rearmament contributing to increased tension, anti-feminist movements growing stronger, the democratic space shrinking, and threats to women’s activists rising, we stress the importance of human security, conflict prevention, and a progressive realization of the agenda for women, peace and security.

This report has sprung from the annual WILPF Africa regional conference in 2020 and gives some examples of the work done in the region. It also contains the statement conducted by 18 WILPF Sections and Groups on common challenges, critical areas for change, and ways forward.

Civil society spotlight report on Sweden’s implementation of the agenda 2030

Vi vill att Sverige ska bli världsledande i arbetet med Agenda 2030. Det finns stor potential inom områden som civilsamhällets demokratiska utrymme, åtagandet ingen ska lämnas utanför, samstämmighet, finansieringen av Agenda 2030 globalt och den feministiska utrikespolitiken. Inom CONCORD Sverige har vi 38 organisationer granskat Sveriges politik och ger rekommendationer för att nå målet. Från år 2021.

Kvinnor, fred och säkerhet – så kan Sverige driva en mer inkluderande och progressiv politik

FN:s resolution 1325 handlar inte om att göra krig jämställda eller säkrare för kvinnor, utan syftar till en transformativ förändring. Resolutionen är en fredsresolution som handlar om att världen behöver ett jämställt konfliktförebyggande arbete för hållbar fred och säkerhet.

I denna policy lyfter vi fram och diskuterar de delar av Sveriges nationella handlingsplan för agendan för kvinnor, fred och säkerhet och Sveriges arbete, som IKFF anser viktigast att utveckla. Sverige är en viktig global aktör för agendan och bidrar på många sätt mycket positivt till arbetet. För att kunna vara en ledare är det viktigt att Sverige kontinuerligt utvärderar och förbättrar sitt arbete. Från år 2021.