Förbud mot kärnvapen – snart en verklighet? - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Förbud mot kärnvapen – snart en verklighet?

Förbud mot kärnvapen – snart en verklighet?

Setsuko Thurlow överlevde kärnvapenattacken över Hiroshima. Idag arbetar hon för ett förbud mot kärnvapen. Foto: ICAN
Setsuko Thurlow överlevde kärnvapenattacken över Hiroshima. Idag arbetar hon för ett förbud mot kärnvapen. Foto: ICAN

Under de senaste två veckorna har det hållits möten vid FN i Genève om kärnvapennedrustning. Förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen har aldrig känts så nära.

Att många stater vill eliminera kärnvapen är inget nytt och vi visste inför mötet i Genève att en växande grupp driver på för ett nytt avtal mot kärnvapen. Men de senaste dagarnas möten har till och med gått längre än vad vi hade väntat oss.

Det nya i utvecklingen är att alltfler stater inom kort vill inleda förhandlingar om ett internationellt förbudsavtal för kärnvapen – det enda massförstörelsevapen som hittills inte har förbjudits – oavsett om kärnvapenstaterna deltar eller inte. Syftet är att förändra ramverket kring kärnvapen så att det blir svårare att motivera varför ett fåtal stater ska få äga vapen som ger dem makt att utplåna hela planeten. Det handlar om att majoriteten tar tillbaka makt över en fråga där ett fåtal länder har fått diktera villkoren och fortsatt utveckla sina massförstörelsevapen som om de inte hotade och påverkade oss alla. Det handlar om att en kritisk massa av kärnvapenfria stater och civilsamhällesorganisationer inte längre tänker vänta och traggla med processer där inget händer.

Beatrice Fihn från ICAN och Michael Douglas vid presskonferens om humanitära konsekvenser av kärnvapen. Foto: ICAN
Beatrice Fihn från ICAN och Michael Douglas vid presskonferens om humanitära konsekvenser av kärnvapen. Foto: ICAN

Vid sidan av existerande avtal mot spridning av kärnvapen och kärnvapentester vill en växande grupp stater därför förhandla fram ett förbudsavtal. Logiken är densamma som i processerna för att förbjuda och nedrusta antipersonella landminor och klustervapen. Först kommer förbudet, sedan kommer den normförändring som krävs för att trenden ska vända från upprustning till nedrustning.

Sverige har ännu inte ställt sig bakom ett förbud mot kärnvapen, och det börjar bli bråttom. Allt pekar på att utskottet som behandlar nedrustning i FN:s generalförsamling i år kommer behöva ta ställning till att inleda förhandlingar om ett förbudsavtal. Det betyder att en omröstning om detta väntas i oktober. Vägen dit och därefter kommer att bli tuff, men drivet hos många stater och civilsamhällesorganisationer är enormt starkt. Energin och debatten vid internationella kärnvapenmöten är helt annorlunda idag jämfört med för fem år sedan.

2017 kan förhandlingar om ett kärnvapenförbud bli verklighet. Vi kommer att vara där. Kommer Sverige?

Våra kollegor sammanfattar förhandlingarna mer här:

Den internationella kampanjen för kärnvapennedrustning, ICAN, kommenterar här.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en del av International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), en global kampanj som arbetar för ett förbud mot kärnvapen. ICAN samlar 424 organisationer i 95 länder.

Fördjupning: Nedrustning på humanitär grund – argument för ett internationellt kärnvapenförbud

Relaterade artiklar