IKFF bidrar till banbrytande steg i FN-granskning - IKFF
Hem » FN » IKFF bidrar till banbrytande steg i FN-granskning

IKFF bidrar till banbrytande steg i FN-granskning

I februari i år var IKFF på plats i Genève när Sverige granskades i FN inför CEDAW-kommittén (Kvinnokonventionen). I samband med granskningen hade IKFF lämnat in en skuggrapport till kommittén där vi lyfte Sveriges extraterritoriella skyldigheter, det vill säga de skyldigheter ett land har utanför sin nationsgräns. Vi skrev om hur svensk vapenexport exempelvis till Saudiarabien bidrar till brott mot de mänskliga rättigheterna, och framförallt till diskriminering mot kvinnor. Vi skrev också om Sveriges extraterritoriella skyldigheter inom textilindustrin. 

För första gången någonsin uppmärksammade kommittén ett lands extraterritoriella skyldigheter. Kommittén lyfte vår kritik både under granskningen i Genève och i deras slutrapport, vilket är banbrytande! Detta är viktiga steg framåt som kommer att kunna öppna upp för freds- och kvinnorättsaktivister att även i fortsättningen åberopa de mänskliga rättigheterna när aktörer bidrar till eller begår brott även utanför sin nationsgräns.

Läs mer på vår internationella hemsida.

Relaterade artiklar