IKFF:s förbundsstyrelse kallar till extra kongress - IKFF
Hem » Organisation » IKFF:s förbundsstyrelse kallar till extra kongress

IKFF:s förbundsstyrelse kallar till extra kongress

IKFF:s förbundsstyrelse kallar till extra kongress.

Sedan vi konstituerade oss i maj har det skett några förändringar i sammansättningen av styrelsen:

  • Deborah Solomon har börjat ett nytt jobb och på grund av risk för intressekonflikt fått kliva av sitt uppdrag som ledamot i IKFF:s styrelse. Stort lycka till Deborah i din nya tjänst!
  • Som tidigare meddelats i nyhetsbrevet så sökte kansliet efter en person som kunde ta över efter Gabriella Irsten som Politisk Påverkansansvarig och efter en intensiv rekryteringsprocess har vår nuvarande ordförande, Lina Hjärtström, anställts av kansliet i den rollen. Vi önskar Lina lycka till och tror på att hennes kompetens och erfarenhet kommer väl till pass!

Enligt våra stadgar så kan kansliets medarbetare inte samtidigt sitta i styrelsen. Daniella Johnsson har valts till vice ordförande och kommer agera i rollen ställföreträdande ordförande när Lina lämnar sin post den 16 augusti fram till kongressen. Då träder även Ariana Durani in som ordinarie ledamot och Sara Razi Ullah har sedan tidigare trätt in som ordinarie, i samband med att Deborah lämnade sin post.

Enligt de stadgar som antogs på den senaste kongressen så är det kongressen som väljer ordförande samt suppleanter till förbundsstyrelsen. Därför bjuder vi nu in alla medlemmar till en digital extrakongress som endast kommer behandla val av dessa positioner. 

Styrelsen har bett valberedningen att till kongressen föreslå två stycken ordföranden samt två suppleanter. Enligt stadgarna ska styrelsen ska bestå av nio ledamöter, varav en eller två ordförande, samt två suppleanter. Det innebär att totalt ska två nya personer väljas in till styrelsen och övriga poster fylls av befintliga ledamöter som valdes på ordinarie kongress 2021. 

Vill du kandidera till rollen som ordförande eller suppleant eller vet du någon som skulle passa? Då är du välkommen att skicka en nominering till valberedningen! Nomineringar ska inkomma till valberedningen senast den 15/9 på val(a)ikff.se 

Praktisk information

Datum: 21 oktober preliminär tid 18.00-20.00

Plats: Zoom (länk skickas ut till alla anmälda och det kommer ges möjlighet att öva på att använda Zoom)

Ombud: Alla kretsar behöver välja ombud och anmäla dessa till styrelsen(a)ikff.se senast 21/8

Anmälan: Alla medlemmar (och ombud för att underlätta administrationen) är välkomna att anmäla sig här senast 16/9 och ni kommer att erhålla kongresshandlingar senast den 23/9.

Mer information om kongressen kommer senare under hösten. Vi välkomnar frågor och engagemang i arbetet, och hänvisar till styrelsens e-post styrelsen(a)ikff.se alternativt valberedningen val@ikff.se .

Med vänliga hälsningar/ Förbundsstyrelsen IKFF

Relaterade artiklar