Kongressuttalande: 100 år av fred, frihet och feminism - IKFF
Hem » Organisation » Kongressuttalande: 100 år av fred, frihet och feminism

Kongressuttalande: 100 år av fred, frihet och feminism

”Vi kvinnor, samlade till internationell kongress, protestera mot krigets vansinne och fasor, då kriget innebär ett hänsynslöst offrande av människoliv och förstörande av så mycket, som mänskligheten under århundraden strävat efter att uppbygga.

Denna internationella kvinnokongress bestrider antagandet att kvinnorna kunna skyddas under modern krigföring. Den uttalar den kraftigaste protest mot de avskyvärda oförrätter, för vilka kvinnorna falla offer under krigstid, och i synnerhet emot det fasansfulla våldförandet av kvinnor som åtföljer alla krig.”

Texten är hämtad från vårt internationella ursprungsmanifest som formulerades på kongressen i Haag 1915. Där samlades 1136 kvinnor från olika länder för att protestera mot första världskriget och för att studera samt undanröja grundorsakerna till krig. 16 kvinnor från Sverige deltog i kongressen, däribland Elin Wägner och Matilda Widegren, som blev IKFF:s allra första ordförande när den svenska sektionen bildades 1919.

Idag, den 7 april, samlas Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet åter till kongress efter 100 år av arbete för fred, frihet och feminism i vår svenska sektion.

Hundra år senare konstaterar vi att världen har förändrats men inte våra mål. Krig och förtryck råder fortsatt liksom den feministiska kampen för fred. När motståndet är tungt är det stärkande att ha 100 år av kamp i ryggen. Med 68,5 miljoner människor på flykt i världen, med en skenande global uppvärmning, klimatförändringar, en växande nationalism, fortsatt militarisering och upprustning samlas vi för att uppmärksamma vår uthållighet och vårt oförminskade engagemang för de ideal som skapade oss: universell och varaktig fred grundad på rättvisa och frihet.

Idag, den 7 april 2019 i Alvesta, på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets högsta beslutande organ, den nationella kongressen, har följande mål fastslagits för kongressperioden 2019-2021:

– Sverige ska bidra till global nedrustning
– Kvinnor är självklara och aktiva deltagare i fredsprocesser
– Konfliktförebyggande arbete prioriteras i Sverige och globalt

Vi kommer att fortsätta kämpa för att uppnå kvinnors fulla deltagande i alla våra samhällen, stater och internationella organisationer. För en feministisk fred baserad på jämställdhet, rättvisa och demilitariserad säkerhet.

Ladda ner uttalandet i PDF

Relaterade artiklar