Kongressuttalande mot polarisering, rasism och andra våldsamma sociala system - IKFF
Hem » Organisation » Kongressuttalande mot polarisering, rasism och andra våldsamma sociala system

Kongressuttalande mot polarisering, rasism och andra våldsamma sociala system

Detta uttalande antogs av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets nationella kongress den 25 april 2021. 

Mot polarisering, rasism och andra våldsamma sociala system

En grundförutsättning för fred och säkerhet är social och ekonomisk rättvisa. En prioriterad uppgift för IKFF är därför att belysa olika former av diskriminering och förtryck, hur de hänger ihop, samt de strukturer i samhället som upprätthåller dem.

Patriarkala strukturer av makt, kontroll och dominans, där konkurrens, exploatering och fiendskap ses som naturligt och oföränderligt, gör att hot och våld förstås som legitima medel för att lösa konflikter. Att vi i tider av ökad polarisering och ökade ekonomiska klyftor också ser en uppgång av nationalism och rasism är inte en tillfällighet.

Många unga i Sverige riskerar idag att dras in i patriarkala hierarkiska gemenskaper, där hot möts med våld istället för med ord. Arbetet med att förebygga och förhindra en våldskultur behöver intensifieras och förankras i en intersektionell feministisk analys. Vi ser att en avsaknad av denna analys skapar grogrund för ytterligare våldskultur, och militarisering i samhället, och att det börjar i delar och grupper av samhället som idag, till följd av sociala maktstrukturer som rasism, misogyni, kapitalistiska ekonomiska system, och klass, är mest utsatta. Skapandet av fredliga, faktiska alternativ för unga människor, med utgångspunkt i kvinnors erfarenheter, kunskaper och perspektiv är avgörande.

Vi ser hur den ökande rasismen i Sverige idag även manifesterar sig via demokratiska institutioner, som kommuner och regioner, där exempelvis information om, och hanteringen av konsekvenser kopplade till covid-19, visat på ett klassamhälle där alla inte har möjlighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Den strukturella rasismen begränsar rasifierade personers liv och skapar, tillsammans med andra former av förtryckande strukturer, orättvisa och våldsamma system.

IKFF uppmanar beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå att växla upp arbetet mot rasism och de konsekvenser som förtryck får på individuell och kollektiv nivå för människors rätt till social, ekonomisk och fysisk trygghet.

Ladda ner uttalandet i PDF.

Relaterade artiklar