Kongress 2023 - IKFF

IKFF:s nationella kongress hålls den 13-14 maj i Malmö. Mötet hålls i centrala Malmö, men exakt plats kommuniceras närmare datumet.

Hålltider

  • Lördag: Mötet startar den 13 maj kl. 11.00 men redan från kl. 10.30 är ni välkomna för registrering och mingel. Vi avslutar den formella delen av dagen vid 17.00  och därefter har vi gemensam middag som slutar vid 20.00.
  • Söndag: Den 14 maj startar vi kl. 9.00 och håller på fram till lunch kl. 12.00. Det konstituerande mötet för den nya styrelsen hålls direkt i anslutning och beräknas sluta ca 14.00.

Anmälan och deltagaravgift

Du anmäler dig i detta formulär och vi kommer löpande att skicka ut bekräftelse med mer information. För att bekräfta ditt deltagande betalar du en deltagaravgift á 200 kr. Betala genom att Swisha till 900 77 74 eller sätt in avgiften på plusgiro: 900777-4. Märk betalningen med kongress och ditt namn.

Viktiga datum

  • 13 mars: Sista dag för kretsar att anmäla ombud till kongressen. Anmälan sker via mail till styrelsen@ikff.se. Är du inte med i en krets? Icke kretsanslutna medlemmar har även de möjlighet att skicka ombud och det kommer arrangeras digitala möten innan kongressen för att samordna detta, håll utkik!
  • 13 mars: Sista dagen att inkomma med motioner. Skicka dessa till styrelsen@ikff.se
  • 13 april: Handlingar inför kongressen skickas ut
  • 28 april: Anmälan stänger

Mer information om ombud och motioner hittar du i våra stadgar.

Kost, logi och resor

Boende samt resan står du för själv och har ansvar för att ordna. All mat under helgen kommer täckas av deltagaravgiften. 

På grund av de nedskärningar som gjorts så har vi i år begränsade resurser för att  kunna stötta med boende- och/eller resekostnader, men en liten pott finns för de som behöver det. Skriv då ett mail till styrelsen@ikff.se.

Program

Program med agenda kommer skickas ut närmre. Har du förslag på vad vi borde prata om? Vill du hålla i något under kongressen? Vi tar gärna emot dina förslag via styrelsen@ikff.se. Där nås vi även ifall du har övriga frågor.

Kandidera till förbundsstyrelsen 2023–2025

Omvärlden förändras och IKFF står inför nya utmaning. Nu söker vi i valberedningen kandidater till styrelsen och undrar, har du vilja och möjlighet att driva, bygga och förvalta IKFF kommande kongressperiod? 

Vid nästa kongress, den 13–14 maj 2023, är det dags att välja en ny styrelse för mandatperioden 2023–2025. Såväl kretsar som enskilda personer kan nominera till styrelsen. 

Att sitta i styrelsen innebär att du möjliggör för organisationen att arbete för fred, säkerhet och jämställdhet. För att ingå i IKFF:s styrelse behöver du ha ett stort engagemang och känna lust att leda och utveckla IKFF.

Sista datum för nominering är 3 mars 2023. Såväl kretsar som enskilda personer kan nominera till styrelsen. Ett krav är att den person som nomineras skall ha blivit tillfrågad och ha gett sitt medgivande till att bli nominerad. Du kan även själv anmäla ditt intresse till oss.

Mer information om styrelseuppdraget och hur du nominerar hittar du här.