Vår globala rörelse - IKFF
Hem » Om oss » Vår globala rörelse

Bild från vår internationella kongress i Ghana år 2018. Foto: WILPF International

OBS kom ihåg att länka till Internationella samarbeten

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF.

Vårt internationella sekretariat finns i Genève. På internationell nivå bedrivs arbetet genom olika program som är baserade i Genève och New York. Programmen analyserar, bevakar och rapporterar från FN-processer och möten, och bedriver påverkansarbete gentemot FN-organ och diplomater på internationell nivå.

Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF
Reaching Critical Will – vårt internationella nedrustningsprogram
Peace Women – vårt internationella program för agendan för kvinnor, fred och säkerhet

IKFF:s Internationella Program 2022-2025

Det internationella programmet har beslutats av den internationella kongressen som hålls vart tredje år. Programmet fastställer prioriteringarna för den kommande kongressperioden.

Programmet för år 2022-2025 antogs på den internationella kongressen år 2022.

Ladda ner det internationella programmet