Pressmeddelande: Felaktigheter i debatten om kärnvapenförbud - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Pressmeddelande: Felaktigheter i debatten om kärnvapenförbud

Pressmeddelande: Felaktigheter i debatten om kärnvapenförbud

En hätsk debatt har blossat upp i svensk media om det internationella avtal som förbjuder kärnvapen som antogs den 7 juli i FN. Förbudet syftar till att öka pressen på kärnvapenstaterna att nedrusta sina arsenaler, i enlighet med icke-spridningsavtalets (NPT). 122 länder röstade för avtalet, inklusive Sverige. Den 20 september öppnar avtalet för signering. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Svenska Läkare mot Kärnvapen var på plats i FN under förhandlingarna och har under decennier följt utvecklingen i internationella nedrustningsfora.

– Det är slående och oroväckande hur svenska politiker i allianspartierna går tvärt emot slutsatserna från internationella konferenser och tunga expertröster när de kritiserar istället för att välkomna detta avtal som förbjuder världens mest destruktiva vapen. Hur kan de inte tydligt ta avstånd från massförstörelsevapen? säger Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Idag finns cirka 15,000 kärnvapen, flera med en sprängkraft tusentals gånger starkare än bomberna som släpptes över Japan. Ett fullskaligt kärnvapenkrig skulle utradera all mänsklig civilisation. Forskare har även visat att ett begränsat krig skulle orsaka en klimatpåverkan som kan leda till att 2 miljarder människor riskera att svälta ihjäl.

– Vi måste komma ihåg vilket vapen vi pratar om. Kärnvapen är ett massförstörelsevapen vars användning strider mot folkrätten och resulterar i nästan ofattbara humanitära konsekvenser. Ingen stat eller humanitär organisation har kapacitet att hantera en sådan katastrof, säger Josefin Lind, generalsekreterare på Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Trots detta faktum har debatten dominerats av två helt andra frågor; om detta avtal stänger dörren för ett framtida Natomedlemskap och om det skadar relationerna med USA. USA har också meddelat Sverige att de kan komma att utvärdera relationerna om Sverige ansluter sig till förbudet.

– Detta är i sig inget nytt. USA har under en lång tid pressat för att stoppa förhandlingarna. Det finns inget i kärnvapenförbudet som hindrar militära samarbeten, vare sig bilaterala eller multilaterala, så länge det inte rör sig om kärnvapen. USA:s och Sveriges militära samarbeten vilar idag inte på några kärnvapenöverenskommelser och Sverige har tydligt deklarerat att kärnvapen inte är tillåtet på svenskt territorium, säger Josefin Lind, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

USA bedrev samma slags påtryckning under processen om att förbjuda klustervapen. Där påpekade de att klustervapenförbudet skulle försvåra Natosamarbetet. Detta skede dock inte då både Sverige men också 22 Natomedlemmar skrev på avtalet.

Även inom Nato finns olika syn på kärnvapen, där vissa stater har nationella regelverk som förbjuder vapnen på deras territorium. Danmark, Norge och Spanien tillåter till exempel inte utplacering av kärnvapen på deras territorier under fredstid medan Island och Litauen inte tillåter utplacering vare sig under freds- och krigstid. Island, Norge och Danmark förbjuder även kärnvapenbärande fartyg att lägga till i deras hamnar.

– Vi förväntar oss att regeringen kommer att signera avtalet och att riksdagen kommer att ratificera det. Allt annat vore att bryta mot en lång tradition av nedrustningsarbete och vara ovärdigt en humanitär stormakt som Sverige, säger Malin Nilsson, IKFF.

Kontakt 

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
Telefon: 076-024 5158
Mejl: Josefin.lind@slmk.org

Elin Liss, kommunikationsansvarig Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Telefon: 073-647 19 71
Mejl: elin.liss@ikff.se

Om organisationerna

Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen för arbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen och därigenom lösa en del av kalla krigets knutar. Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en feministisk fredsorganisation som arbetar för nedrustning och kvinnors deltagande i fredsprocesser. IKFF har sedan 1915 krävt stopp för krig och upprustning. IKFF finns i ett trettiotal länder runt om i världen och har kontor i Genève och New York.

ICAN
Kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, samlar 440 organisationer i 100 länder. Tillsammans arbetar kampanjens medlemmar för att eliminera kärnvapen, med ett förbudsavtal som första mål. Kampanjen har sitt sekretariat i Genève. Svenska Läkare mot Kärnvapen och IKFF driver kampanjen ICAN i Sverige.

KORT FAKTA

  • Det finns idag 14935 kärnvapen i världen
  • Det finns nio stater som innehar kärnvapen. Fem av dem är erkända inom icke-spridningsavtalet (NPT): USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike. Vidare har Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea kärnvapen.
  • Det har tidigare inte funnits något avtal som förbjuder kärnvapen på samma sätt som förbud finns mot till exempel biologiska och kemiska vapen.
  • Det enda multilaterala avtal som idag reglerar kärnvapen är icke-spridningsavtalet (NPT) med målet att förhindra spridningen av kärnvapen. Under detta avtal förpliktigar sig icke-kärnvapenstater att inte erhålla kärnvapen och kärnvapenstaterna att nedrusta sina arsenaler.
  • I slutet av 2016 antogs en resolution i FN:s generalförsamling om att inleda förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen 2017.

FAKTABLAD OM KÄRNVAPENFÖRBUDET

Relaterade artiklar