Rapport från IKFF:s Europamöte i Bryssel - IKFF
Hem » Blogg » Rapport från IKFF:s Europamöte i Bryssel

Rapport från IKFF:s Europamöte i Bryssel

IKFF är en global organisation och har systersektioner över hela världen. Den 13-14 april träffades representanter från de europeiska sektionerna för ett regionalt möte. Sverige representerades av Lina Hjärtström och Ida Arneson. Mötet innehöll två dagar med fulla agendor, där vi bland annat diskuterade hur vi kan organisera oss för feministisk säkerhetspolitik i valet till Europaparlamentet. Vi hade också haft samtal och seminarier kring ungas engagemang i såväl IKFF som i EU-valet, hur fred är kopplat till miljöfrågor och migrationspolitik, samt hur vi på bästa sätt kan fortsätta kämpa för att våra stater ska signera och ratificera kärnvapenförbudet. Framförallt har vi fått dela med oss vad som händer i våra olika kontexter och hur vi organiserar oss sektionerna. Stort fokus låg på konflikt- och postkonfliktländer som Bosnien och Ukraina men även Libanon, varpå den sistnämnda representanten deltog via Skype. Att få förstahandsinformation av kvinnor som arbetar för fred och nedrustning över hela världen är en av de absolut starkaste fördelarna med att vara del av ett global feministiskt organisation. 

Under måndagen den 15 april lämnas en deklaration, Towards a Peaceful Europe in a Peaceful Worldfrån mötets deltagare över till EU-kandidater i Strasbourg i vilken vi uppmanar dem att verka för fred, jämställdhet och demilitarisering! 

IKFF Europa. Foto: Charlotte Hooij/WILPF

Under mötet informerade den tyska sektionen om projektet Women Vote Peace.

“The military way has ruined itself – we women define principles for a just and lasting peace!”

För 100 år sedan organiserade kvinnor sig i Zurich vid en kongress för kvinnors rösträtt, jämställdhet och fred. Citat kommer från 1919 års kongress, som även bland annat antog en resolution om total och universal nedrustning. Delegater från 15 länder deltog, däribland IKFFs grundare och mottagare av Nobels Fredspris Jane Addams. Även de svenska kvinnorna Mathilde Widegren, Anna Lindhagen och Nina Andersson deltog. 

Under våren kommer dessa kvinnors organisering för fred och jämlikhet uppmärksammas genom projektet ”Women Vote Peace”. Det är den tyska sektionen av IKFF som beviljats EU-projektmedel och aktiviteter kommer att arrangeras i flera länder i Europa. Den stora finalen kommer ske i Zurich 10-11 maj, där kongressen från 1919 kommer att återskapas! IKFF från hela Europa kommer att delta. Även IKFFs internationella generalsekreterare Madelene Rees och int. ordförande Joy Ada Onyesoh kommer att hålla tal och workshops. Om du vill läsa mer kongressen eller anmäla dig till eventet hittar du mer information på projektets hemsida.

Relaterade artiklar