Sverige får plats i FN:s säkerhetsråd - IKFF
Hem » FN » Sverige får plats i FN:s säkerhetsråd

Sverige får plats i FN:s säkerhetsråd

Sverige får en plats i FN:s säkerhetsråd. Det står klart efter omröstningen i FN:s generalförsamling som hölls i New York under eftermiddagen.

Att Sverige nu tar plats i säkerhetsrådet kan göra verklig skillnad, men bara om Sverige driver en konsekvent feministisk politik. Vi vill att Sverige ska jobba för att stärka konfliktförebyggande arbete, agendan för kvinnor, fred och säkerhet, och det internationella nedrustningsarbetet. Det handlar inte bara om att stärka säkerhetsrådets tematiska arbete på dessa områden, frågorna måste genomsyra säkerhetsrådets arbete överlag.

Som en organisation som arbetar nära FN:s olika processer ser IKFF enorma utmaningar för dagens FN. Strukturer, organisationskulturer och maktförhållanden behöver förändras för att stoppa maktmissbruk och andra missförhållanden och för att stärka FN:s legitimitet och effektivitet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att FN i grund och botten utgörs av dess medlemsstater.Vi är övertygade om att FN som globalt forum för dialog och utveckling behövs. Här kan Sverige bidra.

Tyvärr har vi de senaste veckorna sett den feministiska politiken falla platt när riksdagen röstade igenom nya asyllagar som inte bara är ovärdiga en så kallad humanitär stormakt utan också slår särskilt hårt mot kvinnor. I säkerhetsrådet måste Sverige visa att regeringen sätter den feministiska politiken, och därmed FN:s principer och konventioner om mänskliga rättigheter, främst. Allt annat vore att svika uppdraget. Global fred och säkerhet kan inte uppnås utan jämställdhet och FN:s säkerhetsråd kan spela en viktig roll i detta arbete. Vi kommer att fortsätta följa arbetet i FN och särskilt granska hur Sverige lever upp till sitt löfte om en feministisk utrikespolitik och en stärkt nedrustningspolitik. Sverige har mycket kvar att bevisa inom nedrustningspolitiken.

IKFF OCH FN

IKFF har sedan FN:s grundande arbetat med att bevaka och påverka multilaterala processer för fred, nedrustning och kvinnors rättigheter. Vi var en av de första organisationerna att få rådgivande status vid FN 1947 och vi har idag rådgivande status vid ECOSOC, UNCTAD, UNESCO, FAO, ILO och UNICEF.

Vårt internationella sekretariat i Genève och vårt FN-kontor i New York bevakar förhandlingar och processer i bland annat FN:s säkerhetsråd, generalförsamlingen och MR-rådet. IKFF Sverige deltar ofta vid dessa förhandlingar och arbetar löpande med att bevaka och påverka hur olika resolutioner och avtal antas och genomförs. IKFF var till exempel en av de drivande krafterna när FN:s säkerhetsråd år 2000 antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Relaterade artiklar