Pressmeddelande: Vår kampanj för ett kärnvapenförbud tilldelas Nobels fredspris - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Pressmeddelande: Vår kampanj för ett kärnvapenförbud tilldelas Nobels fredspris

Pressmeddelande: Vår kampanj för ett kärnvapenförbud tilldelas Nobels fredspris

Kampanjen för ett kärnvapenförbud tilldelas Nobels fredspris

Arbetet bakom den viktigaste utvecklingen som skett inom kärnvapennedrustning på decennier belönas med Nobels fredspris.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en del av International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, som representerar 465 organisationer i över 100 länder. IKFF är även representerade i ICAN:s styrgrupp.

– Vi är otroligt glada över att det arbete som ICAN bedrivit synliggörs och att Nobelkommittén uppmärksammar den centrala roll som civilsamhället spelat i antagandet av det historiska förbudet mot kärnvapen, säger Malin Nilsson, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

I somras nådde kampanjen målet om ett internationellt förbud mot kärnvapen, som antogs av 122 stater, inklusive Sverige, i FN den 7 juli.

– I en tid av ökade spänningar sänder Nobelkommittén en tydlig signal till världens stater om att nedrustning är den enda vägen framåt, säger Malin Nilsson.

Förbudet mot kärnvapen öppnade för signering den 20 september på FN i New York. Sverige har ännu inte signerat.

– Självklart hade vi önskat att Sverige redan skulle ha skrivit under avtalet, men vi hoppas att detta sänder en tydlig signal och visar vikten av att Sverige går med i förbudet och skriver in sig på rätt sida av historien, säger Malin Nilsson.

Ökade globala spänningar kombinerat med kärnvapenstaternas kostsamma moderniseringsprogram gör det mer nödvändigt än någonsin att kärnvapenfria stater tydligt tar ställning och konstaterar att upprustning inte leder till ökad säkerhet.

– Det är 72 år sedan Hiroshima och Nagasaki tillintetgjordes av kärnvapen. Priset hedrar även den outtröttliga kamp som kärnvapenöverlevare har drivit för att kärnvapen aldrig ska användas igen, säger Malin Nilsson.

– Som kärnvapenöverlevaren Setsuko Thurlow sa i sitt tal på FN efter att kärnvapenförbudet antogs: Detta är början på slutet för kärnvapen.

Sedan 2010 har samtalet om kärnvapen förändrats inom internationella kärnvapenfora till att sätta kärnvapens katastrofala humanitära konsekvenser i centrum. ICAN med alla sina medlemsorganisationer, har varit en central aktör för detta skifte. Det finns idag ca 15 000 kärnvapen i världen, med sprängstyrka jämförbar med tusentals Hiroshimabomber.

Kontakt

Elin Liss, kommunikationsansvarig IKFF

073-6471971, elin.liss@ikff.se

Nobelskommittéen motivering.

Relaterade artiklar