Vi gör skillnad! - IKFF
Hem » Vi gör skillnad!

Vill du veta mer om hur vårt arbete gör skillnad? Då tipsar vi dig om att läsa vår Verksamhetsberättelse 2022 och vår Impact Report (2020).

Exempel på hur IKFF påverkar

Citat ur regeringens budgetproposition: PROP. 2014/2015:1 UTGIFTSOMRÅDE 5
”Flera av de organisationer som Fredsmiljonen har gett stöd till har varit aktiva i framtagandet av FN:s vapenhandelsfördrag, där de med små medel fått genomslag och resultat i komplexa frågor. Exempelvis hade Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) en samlande roll för det civila samhället, som med sitt påverkansarbete bidrog till att FN:s vapenhandelsfördrag kom att innehålla referenser till könsrelaterat våld.”

Citat ur Sveriges handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet
”Aktörer inom civilsamhället och akademin i såväl Sverige som konflikt- och postkonfliktländer är viktiga samarbetspartners i arbetet med kvinnor, fred och säkerhet. Civilsamhällesaktörers kompetens, engagemang och erfarenhet ska stödjas och tas tillvara i genomförandet av Sveriges handlingsplan.”

Citat av dåvarande utrikesminister Margot Wallström efter tillkännagivandet av Nobels fredspris till ICAN för arbetet med FN:s kärnvapenförbud, den 6 oktober 2017.
”I den här frågan är det verkligen kvinnor runt om i världen, inte minst inom Läkare mot Kärnvapen och IKFF, som är drivande.”