Vi har antagit ett nytt manifest! - IKFF
Hem » Organisation » Vi har antagit ett nytt manifest!

Vi har antagit ett nytt manifest!

För hundra år sedan grundade våra förmödrar IKFF genom att anta ett manifest för en varaktig fred. I deras anda, 100 år senare, har vi nu antagit ett nytt manifest vårt kommande arbete. Manifestet antogs på den internationella kongressen i Haag som just nu pågår.

Innan ytterligare hundra år har passerat vill vi därför åta oss att med kreativitet och entusiasm kämpa för:

 • Total och global nedrustning.
 • Ekonomiska system som ger välfärd åt alla människor och alla andra livsformer på

  denna värdefulla planet.

 • Multilaterala institutioner med förmåga och kapacitet att medla mellan stater och

  garantera internationell rätt.

 • Demokratiska styrelsesätt från lokal till global nivå.
 • Sociala system som inte ger privilegier till vissa etniciteter eller till människor av

  en viss kulturell eller religiös tillhörighet.

 • Ett upplösande av patriarkatet. Vi vill skapa radikala förändringar kring hur kön

  uppfattas och skapa en värld där mänskliga rättigheter också är kvinnors rättigheter.

Våld är inte oundvikligt. Det är ett val. Vi väljer ickevåld som medel och mål. Vi vill frigöra kvinnors styrka och tillsammans med likasinnade män föda en rättvis och harmoniska värld. Vi vill implementera fred eftersom vi anser att det är en mänsklig rättighet.

Läs hela manifestet på engelska här.

Läs en sammanfattning av de viktigaste punkterna på svenska här.

Läs vårt grundmanifest från 1915 här.

Relaterade artiklar