Vi kräver en feminist som ledare för FN - IKFF
Hem » FN » Vi kräver en feminist som ledare för FN

Vi kräver en feminist som ledare för FN

collage

IKFF:s position inför valet av ny generalsekreterare för FN

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) har kampanjat för bildandet, förstärkningen och reformeringen av FN utifrån vår tro på icke-våld, nedrustning, jämlikhet, dialog och FN-stadgans principer.

IKFF förespråkar att nästa generalsekreterare (som tillträder i januari 2017) ska vara en progressiv feministisk ledare som levererar en feministisk agenda för fred, global diplomati och konfliktförebyggande.

Efter åtta manliga generalsekreterare är det dags för en kvinna att hålla positionen. Att förespråka en generalsekreterare som driver en feministisk agenda är inte samma sak som att förespråka en kvinna som generalsekreterare. Vi kräver båda. Det är dags.

FN förblir en patriarkal byråkrati, något som illustreras av vilka som sitter på ledande positioner. År 2015 gick över 80% av de högsta positionerna till män. Siffrorna och kulturen måste omvandlas från toppen till botten. Generalsekreteraren måste vara villig och kapabel att utmana patriarkala strukturer och dess makt. Detta omfattar en demilitarisering av FN. Det innebär också ett slut för immunitet för brott och delaktighet i brott som begås av FN-personal. Det innebär att skydd av människor och miljö går före geo-politik. Det innebär att investera i konfliktförebyggande och konfliktlösning istället för dess fortgående genom profitering av krig.

IKFF:s medlemmar samlades i april 2015 till vårt 100-årsjubileum för att deklarera att det ”Nu mer än någonsin behövs en fungerande multilateral mekanism för att garantera de bästa aspekterna av nationalstatssystemet, och eliminera dess dödliga tendenser.” IKFF:s Manifest betonar att: ”Trots att FN:s många projekt och organ utför viktiga uppgifter, även om de ibland brister, så sviks de grundläggande principerna ofta genom staternas agerande. De fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, de stater som gick segrande ur andra världskriget, har rätt att lägga in veto och använder denna möjlighet för att driva egna geopolitiska intressen i direkt motsättning till FN-stadgan. Säkerhetsrådet har misslyckats i sitt uppdrag, under artikel 26, att säkra global nedrustning. /…/ FN-stadgans kärna, att se till hela mänsklighetens välbefinnande istället för mäktiga staters intressen, sätts ur spel.”

Kvinnoorganisationer och det civila samhället i stort har varit tydliga med budskapet ”ingenting om oss utan oss.” Generalsekreteraren måste säkra och utöka utrymmet för det civila samhället i och runt FN. Det civila samhället står inför hot, backlash och minskat utrymme på lokal, nationell och internationell nivå. IKFF står med det globala civila samhället och kräver verklig tillgång, meningsfullt deltagande, öppenhet och ansvarstagande. Processen att rekrytera generalsekreteraren speglar den makt säkerhetsrådet och dess fem permanenta medlemmar har, och som måste reformeras i grunden. Vi stöder kraven på ytterligare reformer i denna och många andra processer i FN-systemet.

Generalsekreteraren måste bidra till att skapa en kultur av fred, icke-våld och frihet. Hon måste implementera en feministisk agenda för att säkerställa ett FN fungerar som en garant för FN-stadgans principer.

Kräv en FEMINIST i FN! #4FEMINISTUNSG

Skriv under detta upprop för att kräva att en kvinna ska leda FN 2017.

Läs IKFF:s/WILPF:s position på engelska här.

Relaterade artiklar