Rapport: Barometer 2020 – Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling - IKFF
Hem » Asyl » Rapport: Barometer 2020 – Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling

Rapport: Barometer 2020 – Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling

I denna rapport granskar vi Sveriges arbete med Agenda 2030 och hur väl Sveriges agerande stämmer överens med målet att alla politikområden ska bidra till rättvis och hållbar utveckling. Vår utvärdering visar att även om regeringen gör framsteg kvarstår flera intresse- och målkonflikter där den förda politiken motverkar de egna ambitionerna. Vår rapport ger också rekommendationer för vägen framåt för regeringen, riksdagen och svenska EU-parlamentariker. 

Rapporten är framtagen i samarbete med en rad organisationer inom CONCORD Sverige.

Ladda ner Barometer 2020

Relaterade artiklar