Blogg: Cynthia Enloe, Militarisering och Clean War - IKFF
Hem » Blogg » Blogg: Cynthia Enloe, Militarisering och Clean War

Blogg: Cynthia Enloe, Militarisering och Clean War

För några veckor sedan hade vi finbesök av Cynthia Enloe, feminist och forskare från USA som bland annat studerar relationen mellan militarisering och genus. Jag och Gabriella var lite trötta efter att vi dagen innan firat Nobelpriset men infann oss tappert kl 8.00 på ett seminarium hos Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF), där Gabriella modererade ett samtal med Cynthia. Cynthia berättade om militarisering som en långsam och successiv process där institutioner och organisationer och vi som enskilda individer blir militariserade, vilket innebär att man successivt finner en uppsättning idéer naturliga. Hon presenterade en tankekedja i grova drag; om det är naturligt att ha fiender leder det till att det blir naturligt att vi måste skydda oss från fienden, vilket gör det självklart att ha en militär. Detta leder även till idén om att vissa människor ska beskydda och andra ska beskyddas vilket är en djupt könad idé, där beskyddaren oftast får maskulina egenskaper och den som ska beskyddas tilldelas feminina egenskaper. Beskydda och beskyddas, om vi ska fastna vid semantiken en stund finner vi det aktiva och maskulina samt det passiva och feminina i ordens böjning. Män förväntas försvara nationens gränser samt kvinnorna och barnen inom gränserna.

Gabriella och Cynthia på FUF.

Vi pratade även om hur man motverkar militariseringen av institutioner, organisationer och ens eget tankesätt. Cynthia menar att en motstrategi är ett feministiskt angreppssätt. Att utmana de förgivettagna föreställningarna om vem som är beskyddaren och vem som ska beskyddas är att påbörja en process av avmilitarisering. Samtalet på FUF kom även att handla om organisationers användning av FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med FN:s agenda om kvinnor, fred och säkerhet är att förebygga och stoppa krig samt bygga hållbar fred, där kvinnors deltagande i freds- och beslutsprocesser både är en rättighetsfråga och en effektivitetsfråga. Det handlar om att förändra strukturer och tankesätt. Dessvärre har mycket arbete som gjorts i och med resolution 1325 blivit militariserad då man endast lagt till kvinnor till den rådande patriarkala och militariserade strukturen. Vissa organisationers arbete med denna resolution har alltså endast fokuserat på att addera flera kvinnor, tex fler kvinnliga poliser och/eller militärer, och endast räkna huvuden utan att faktiskt bedriva förändringsarbete inom dessa organisationers kulturer och arbetsmetoder. Cynthia menade att även detta går att se som en militarisering av resolution 1325, att de radikala och subversiva idéerna förminskas till att bli något väldigt banalt. Alltså att feministiska idéer reduceras till att endast räkna antalet kvinnor och inte kritiserar och utvecklar de grundläggande strukturerna inom en organisation.

Efter FUF åkte Gabriella, Cynthia och jag taxi till nästa anhalt. I taxin fortsatte samtalet och vi pratade om att vissa svenska organisationer inte använder sig av termen genus utan istället använder den engelska motsvarigheten gender när de pratar om jämställdhetsarbete. Det finns även vissa som uttalar gender med ett hårt G och svenskt uttal, Gender, som ytterligare främmandegör begreppet. Detta är subtilt men visar på förskjutningen och om man så vill militariseringen av genusfrågor. Alltså att genus som begrepp blir för laddat och att användandet av gender gör att det går att prata om jämställdhetsfrågor som att räkna antalet huvuden utan att beröra de patriarkala strukturerna. Vi pratade även om kritiken som fredsrörelsen har mött i Sverige under höstens kärnvapendebatt där det går att skönja många härskartekniker. “Naiv” tycks vara den moderna motsvarigheten till “hysterisk” när det handlar om att förminska kvinnorättsorganisationer.

Ett helt gäng med IKFF:are på SIPRI. Från vänster- Cynthia, Victoria, Malin, Elena, Gabriella, Emma, Elin.

Väl framme på SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, deltog vi först på ett seminarium om militariseringen i sociala medier och TV-spel som var oerhört spännande. Panelisterna pratade bland annat om sociala medier som en plattform för militära organisationer att rekrytera. På eftermiddagen följde en workshop som Susan Jackson, forskare vid Stockholms universitet, höll i. Vi blev presenterade en verktygslåda med olika koncept för att kunna observera och förstå militariserade budskap i filmer på sociala medier. Ett koncept är “clean war” eller “rena krig” vilket innebär att mottagaren aldrig får se eller höra explicita konsekvenser som att människor dör och lider av vapenanvändning och krig.

FUF-seminariet med Cynthia Enloe går att se här.

Seminariet på SIPRI om sociala medier och militarisering finns tillgängligt online.

/Victoria, praktikant på IKFF

Relaterade artiklar