Brev till EU-ledarna: förhandla för en human migrationspolitik - IKFF
Hem » EU » Brev till EU-ledarna: förhandla för en human migrationspolitik

Brev till EU-ledarna: förhandla för en human migrationspolitik

På torsdag den 18 oktober träffas EU:s ledare för att förhandla om unionens framtida gemensamma migrationspolitik. Förslagen som ligger på förhandlingsbordet är mycket oroande. De handlar bland annat om att öka samarbeten med tredje länder för effektivt återvändande av migranter och att sätta upp asylplattformar i länder utanför unionens gränser.

CONCORD Sverige skickar tillsammans CONCORD Europa idag ett brev till statsminister Stefan Löven och ansvariga ministrar, samt övriga ledare inom EU. Vi uppmanar dem att använda torsdagens toppmöte för att garantera en politik i enlighet med Lissabonfördraget, det vill säga en politik baserad på gemensamma europeiska värderingar om mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet och rättsstatsprincipen. Dessa är förutsättningar för en hållbar utveckling. Vi understryker att Sverige måste stå fast vid sina åtaganden om att utrota fattigdom och arbeta mot ojämlikhet och diskriminering, för att främja säker migration samt fredliga och inkluderande samhällen. IKFF har ställt sig bakom brevet. Läs det (på engelska) här.

Relaterade artiklar