Civila är inte måltavlor – inga undantag är acceptabla! - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » Civila är inte måltavlor – inga undantag är acceptabla!

Civila är inte måltavlor – inga undantag är acceptabla!

IKFF är mycket oroad över eskaleringen av våldet i Israel och Palestina. Vi fördömer Hamas brutala attacker mot civila israeler, och Israels urskillningslösa motattacker som dödar civila palestinier.

Att utföra attacker mot civila är ett krigsbrott. Detsamma gäller oproportionerliga eller urskillningslösa attacker som drabbar civila, och att undanhålla sjukvård till skadade. Det kan aldrig rättfärdigas och ansvariga måste ställas till svars. Allt våld måste genast upphöra och humanitära insatser säkras.

Konflikten kan inte lösas med våld och militära medel. Endast en politisk lösning, som innebär att Israels ockupation upphör, kan leda till hållbar fred och säkerhet för alla.

Att stoppa bistånd till Palestina skulle vara förödande för den demokratiska utvecklingen och slå hårt mot kvinnors säkerhet och rättigheter. Sverige måste stå upp för folkrätten, för mänskliga rättigheter och stärka stödet till fredsaktörer i civilsamhället.

Relaterade artiklar