CONCORDS BAROMETER 2016; Vägen framåt för global utveckling - IKFF
Hem » Biståndspolitik » CONCORDS BAROMETER 2016; Vägen framåt för global utveckling

CONCORDS BAROMETER 2016; Vägen framåt för global utveckling

PGU-Barometer-final-1Igår lanserade paraplyorganisationen CONCORD Sverige Barometer 2016. IKFF är sedan 2015 medlemmar i CONCORD, där vi samarbetar med en rad andra organisationer kring bland annat den feministiska utrikespolitiken.

Barometern, som släpps vartannat år, granskar Sveriges genomförande av Politik för global utveckling (PGU) och ger rekommendationer för hur arbetet kan stärkas. Den riktar sig till regeringen eftersom det handlar om politiska beslut. I år har IKFF för första gången varit med i arbetet med att ta fram analyser och rekommendationer.

PGU handlar om att politiska beslut som fattas i Sverige ska bidra till rättvis och hållbar utveckling globalt. Det betyder till exempel att Utrikesdepartementet ska analysera hur utrikespolitiska beslut i en viss fråga kan komma att påverka mänskliga rättigheter och situationen för människor som lever i fattigdom. Allt ska vara samstämmigt, politiken ska inte vara motsägelsefull. IKFF och andra i CONCORD tar fram Barometern för att visa på exempel där politiken idag ändå är motsägelsefull och hur politiska målkonflikter kan hanteras.

Barometer 2016 visar att regeringen har tagit flera steg för att säkerställa att all svensk politik ska bidra till en hållbar utveckling. Initiativen är lovvärda, men inte tillräckliga: regeringen fattar fortfarande beslut som riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hindra utveckling i fattiga länder.

IKFF har tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Svenska Afghanistankommittén tagit fram Barometerns kapitel om mänsklig säkerhet och konfliktförebyggande. Vi skriver bland annat om regeringens nya satsning på ett svenskt nätverk av kvinnliga fredsmedlare, ett positivt steg inom den feministiska utrikespolitiken. Vi skriver också om Sveriges strategi för Syrien, och om biståndsminister Isabella Lövins arbete för International Dialogue on Peace and Statebuilding (IDPS), ett initiativ som ska stärka det konfliktförebyggande arbetet. Detta är exempel på positiva nyheter som vi tycker är i linje med målen i Politik för global utveckling.

Men det finns också stora problem, inte minst vad gäller krigsmaterielexporten. Sverige borde inte sälja vapen till stater där människors rättigheter kränks varje dag, och där pengarna läggs på vapen istället för på sjukvård, mat för dagen, och andra grundläggande mänskliga behov. Det borde vara en självklar följd av PGU att Sverige inför bindande regler som stoppar krigsmaterielexport till icke-demokratier och andra stater där människor saknar säkerhet och rättigheter i praktiken.

Ett annat område som kritiseras i Barometer 2016 är Sveriges förändrade migrationspolitik. IKFF instämmer med andra organisationer i kritiken mot den nya politiken. Regeringen bör bland annat dra tillbaka förslagen om att införa tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel, och inte strama åt rätten till familjeåterförening och anhöriginvandring.

Detta är bara några av de frågor som tas upp i Barometer 2016. Är du intresserad av att lära dig mer om hur Sverige agerar i frågor som skatteflykt, klimat, eller företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter? Här finns en bra sammanfattning av Barometer 2016. Rapporten i sin helhet finns här.

Relaterade artiklar