Debatt: Inga hinder för Sverige att skriva på FN:s kärnvapenkonvention - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Debatt: Inga hinder för Sverige att skriva på FN:s kärnvapenkonvention

Debatt: Inga hinder för Sverige att skriva på FN:s kärnvapenkonvention

Vi som har följt och arbetat med kärnvapenfrågan i decennier har förundrats över att intresset från politiker och debattörer väckts först nu, efter antagandet av FN:s konvention om kärnvapenförbud. Det kan dock förklara de många missförstånd och feltolkningar vi sett i debatten. Främst lyfter kritiker konventionen som ett hot mot Sveriges militära samarbeten med Nato och USA men menar även att den äventyrar svensk export och import samt riskerar att underminera icke-spridningsavtalet (NPT). Några har till och med gått så långt att de menat att Sverige behöver massförstörelsevapen, som är konstruerade för att döda civila i massor, för vår säkerhet.

I dag publicerar vi därför skuggutredningen ”I skuggan av makten” där svenska och internationella experter och forskare har fått ta sig an de frågor som lyfts under årets debatt om kärnvapenkonventionen.

Vår slutsats i en ny rapport är att det inte finns några juridiska hinder för Sverige att också ansluta sig konventionen.

Vi skriver tillsammans med Svenska Läkare mot Kärn­vapenDN Debatt.

Relaterade artiklar