Debatt: Militariseringen oförenlig med feministisk politik - IKFF
Hem » IKFF i media » Debatt: Militariseringen oförenlig med feministisk politik

Debatt: Militariseringen oförenlig med feministisk politik

”IKFF ifrågasätter inte bara att 8,1 miljarder läggs på försvaret de kommande tre åren, varav 6,8 går till det militära försvaret, utan själva utgångspunkten i den drivna politiken; tron på att militära lösningar skapar säkerhet.

Några dagar efter försvarsuppgörelsen offentliggjordes anordnades BB-marscher runt om i landet för rätten till en säker och trygg förlossningsvård, ett område där det saknas stora resurser. Det blir då tydligt vems säkerhet som prioriteras och den bredare säkerhetspolitiska analysen hamnar ständigt i skymundan av militära intressen.

IKFF är djupt oroade över den ökade militarisering vi ser samt över de enorma resurser som läggs på militära medel. Militarism bygger på föreställningar om maskulinitet kopplad till vapen, makt och dominans. Det är inte förenligt med en feministisk politik som regeringen säger sig driva.”

Vår generalsekreterare Malin Nilsson kommenterar försvarsuppgörelsen i Feministiskt Perspektiv.

Relaterade artiklar