Debatt: Sverige får inte svika de som söker asyl - IKFF
Hem » IKFF i media » Debatt: Sverige får inte svika de som söker asyl

Debatt: Sverige får inte svika de som söker asyl

”I dag börjar Europaparlamentet förhandla om flera av de förslag som ligger till grund för EU:s nya gemensamma asylsystem. Om förslaget går igenom innebär det att delar av Sveriges tillfälliga asyllagstiftning blir permanent.

Asylsökandes rättigheter till skydd i Sverige försämrades avsevärt när riksdagen antog en tillfällig asyllag förra sommaren, till exempel begränsades möjligheterna till permanent uppehållstillstånd. Den svenska lagen försvarades med att den var tillfällig.

Vi, 18 organisationer som arbetar med global utveckling och social rättvisa, ser behovet av en harmoniserad europeisk asylpolitik, men kan inte acceptera vad som i praktiken innebär ett förbud mot ökad solidaritet med barn och vuxna på flykt.

Därför vill vi att Sveriges regering, med migrationsminister Morgan Johansson i spetsen, säkerställer att EU:s nya gemensamma asylsystem inte innebär försvagade rättigheter för asylsökande inom hela unionen. Och att den inte omöjliggör Sveriges återgång till ordinarie asyllagstiftning.”

Vi skriver med 17 andra organisationer inom Concord Sverige på Aftonbladet Debatt.

Relaterade artiklar